یک توصیه برای اسکان در سفرهای نوروزی


در یک اقامتگاه بومگردی در بیرجند، حتی یک تلویزیون هم در گوشه‌ای از حیاط گذاشته بودند که مسافران شب‌ها دور هم بتوانند سریال «پایتخت» را ببیند و با هم چای بخورند و گپ بزنند و زمینه آشنایی فراهم شود.